.:  اس ام اس کوتاه فلسفی :.

ورود به ارشیو اس ام اس های فلسفی


ایمان قوت روح است
.
.
.
یک زن، تنها زمانی می تواند به مقام دوستی با یک مرد دست یابد که ابتدا آشنا و سپس معشوقه او بوده باشد
.
.
.
انسان همان چیزی است که خود باور دارد
.
.
.

انسان باید از هر نظر چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد
.
.
.
آدمی، ثمره ی باورهای خویش است