گزارشی از روند ساماندهی صحن و سرای امامزاده حسین(ع) تا اعزام دانشجویان به مناطق محروم استان را در بسته خبری بیننده باشید