با وجود آنکه ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری گفت، توافق هسته ای ایران بدترین توافق در جهان است اما هنوز این توافق سرجای خودش دست نخورده باقی مانده است.