حضور میثم مطیعی، مداح خواننده اشعار جنجالی در مشهد و دیدار با ابراهیم رییسی