بیش از 2500 نفر از زائران بیت الله الحرام درمراسمی به طور نمادین با مناسک حج تمتع آشنا شدند.