کانون استعدادیابی والیبال بانوان در مجموعه ورزشی شهدای قاسم آباد فعالیت خود را آغاز کرد.