تیم کوهنوردی شهرداری کهریزک آماده صعود به ارتفاعات دماوند می شود.