علیرضا مختاری مدال طلای هشتمین دور مسابقات جهانی پارادوومیدانی لندن در ماده پرتاب وزنه را به دست آورد .