هامبورگ در آلمان تمیزترین شهر دنیا و بعد از آن به ترتیب؛ شیکاگو، کپنهاگ، هونولولو، هلسینکی، ریکیاویک، وین، ژنو و ... تمیز ترین شهرها دنیا هستند.