رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از شروع مجدد فعالیت هپکو و پرداخت بخشی از مطالبات کارگران خبرداد.