با حضور مشاور وزیر و مدیر کل دفتر فنی وزارت ورزش و جوانان مشکلات طرح های ورزشی نیمه کاره در شهرستان نهاوند بررسی شد.