آمار لیونل مسی در بازی با یوونتوس رشک برانگیز بود. GPS این فوق ستاره آرژانتینی پس از بازبینی فاش ساخت که هیچ بازیکن بارسا در این مقطع از تمرینات پیش فصل به آمادگی مسی نیست.