لوچانو اسپالتی، سرمربی نراتزوری درباره وضعیت هافبک کروات تیمش به صحبت پرداخت.