تصادف شدید کامیونت با پراید در بزرگراه آزادگان منجر به مصدومیت بانوی میانسال شد.