وزیر خارجه روسیه می‌گوید مسکو هم خواهان حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران موجود در روابط کشورهای عربی و قطر است و در صورت درخواست طرفین، آماده میانجیگری است.