حجت الاسلام سید محمود علوی در حاشیه نشست هیئت دولت جایش را با خبرنگاران عوض کرد.