فیلمی از اجرای یک ترانه در وصف علی دایی را مشاهده می‌کنید.