هدف از این اردو ایجادروحیه نشاط و شادابی درجانبازان که در دوران دفاع مقدس جانفشانی زیادی کرده اند اعلام شد.