در سقوط یک فروند هواپیمای کوچک در ایالت تگزاس در آمریکا دو نفر کشته شدند.