شاگردان علی دایی امروز موفق شدند پس از یک بازی دیدنی ازسد زردپوشان آبادان بگذرند.