رضا غیاثی به قضاوت بازی استقلال تهران و استقلال خوزستان واکنش نشان داد.