سینماپرس: بر اساس اعلام سخنگوی شورای صنفی نمایش، سینماها شنبه باز هستند.