خط تولید خودروی پراید به دلیل نداشتن استانداردهای کافی، به زودی متوقف خواهد شد.