راهپیمایی روز قدس نماد دفاع از مظلومیت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.