سخنگوی وزارت خارجه ضمن محکوم کردن انفجار‌های تروریستی پاراچنار پاکستان، با خانواده قربانیان و دولت و ملت پاکستان ابراز همدردی کرد.