عسل تنها ماده‌ای است که بعد از گذشت چندین سال از تولید آن فاسد نمی‌شود.