.: اس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید :.

ورود به آرشیو اس ام اس های فلسفیاز روزهای تکراری استفاده ای غیر تکراری بکنید

شاید هدف از این همه تکرار همین باشد
.
.
.
برادری به تعداد نیست به وفاداری است

یوسف یازده برادر داشت و حسین (ع ) تنها عباس (ع) را
.
.
.

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن

دوست داشتن را برای تجربه

عاشق شدن را برای هدف

فراموش کردن را برای قبول واقعیت
.
.
.
خدا دوستدار آشناست

عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت

دکتر شریعتی

( بقیه اس ام اس ها در ادامه مطلب )