نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل گفت هدف ما این است که قطر سیاست های خود را اصلاح کند.