سخنگوی هیأت حشد الشعبی گفت انتظار داریم عملیات آزاد سازی شهر تلعفر در هفته های آینده آغاز شود، ما آمادگی انجام این عملیات را داریم و کسب پیروزی به هیچ عنوان دشوار نیست.