جاده هراز از فردا تا روز 10 مرداد مسدود خواهد بود.