وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام خود بیان کرد: جشنواره رضوی بر آن است تا عشق به امام رضا (ع) را در پرتو آموزه‌ها و سیره فرهنگی و علمی آن حضرت به فرهنگی جهانی مبدل سازد.