تمهیدات ویژه ترافیکی برای عبور و مرور وسایل نقلیه همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس از بامداد 2 تیر در مشهد اجرا می شود