2 شکارچی که 2 راس شوکا را در منطقه حفاظت شده جهان نما در محدوده روستای زیارت گرگان شکار کردند، دستگیر شدند.