استقبال از مدال آور المپیاد جهانی زیست شناسی ، معرفی برترین های مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان کشور و رونمایی از دیواره یخ نوردی مصنوعی قزوین را ببینید