حاضران در همایش قدس، با صدور بیانیه ای روز قدس را روز اتحاد و وحدت جهان اسلام برای حل مشکل فلسطین و دیگر سرزمین های اشغالی جهان اسلام دانستند.