استقلالى ها که خواستار جذب مدافع تراکتورسازی بودند، از جذب این بازیکن منصرف شدند.