طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان هنوز وضعیت هیئت مدیره استقلال مشخص نشده است.